I.v.m de corona crisis is de reunie 2020 niet doorgegaan, voor 2021 is nog geen datum gepland. Op 16 december is onze sobat Dirk Heetebrij overleden. Op 13 juni is onze sobat Gerrit Westerbaan overleden. Op 13 september j.l. is onze Sobat Jo Zweiphenning overleden.

 

 

 

Jaaroverzicht 2014 volgens de statuten artikel 15               Reusel januari 2015

 

 

 

 1. We hebben eind 2013 de website vanwege een software-update bij de Hosting firma, met hulp van Paul Leunen die nieuwe software heeft geïnstalleerd, opnieuw moeten aanmaken. Dat is grotendeels nog gelukt in 2013, maar aanvang 2014 zijn we toch nog enkele weken bezig geweest om de puntjes op de i te zetten. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en werkt de site weer naar behoren.

 2. Op 5 januari 2014 laat Ab Lunssen, zonder daarbij een reden te noemen, ons weten, dat hij geen berichten meer wenst te ontvangen van ons.

 3. Op 9 januari zijn de door Piet bestelde speldjes van het Beveiligings Peloton 1958 - -1962 ontvangen. Het ontwerp van dit speldje is van Thijs. Op het speldje staat NNG afgebeeld, met links een Paradijsvogel, onder NNG het Commando- en Oranje Gelderland embleem. Bovenaan de tekst Beveiligings Peloton 1958 – 1962 en helemaal onderstaat de tekst Biak - Woendi Veteranen Nieuw Guinea. Vanwege de hoeveelheid details die we er toch op wilde hebben is het een forse speld geworden.

 4. Op 10 januari deelt de Kamer van Koophandel ons per brief mee, dat de Stichting per 30 december 2013 ontbonden, opgeheven, is.

 5. OP 11 januari ontvangen we van Jantinus Weggemans een overzicht van de bestede sponsorgelden op Biak. Onze hulp wordt bijzonder gewaardeerd en al zijn het er niet zoveel als we zouden willen, hebben we toch weer een tiental kinderen kunnen helpen bij de studie ook hebben we enkele gezinnen ondersteund. Elly en Jantinus bedanken ons nadrukkelijk voor de financiële hulp en spreken de hoop uit dat we die ook in de komende jaren kunnen voortzetten.

 6. Op 24 januari is in Noordwijk onze sobat Ger Jonker in de leeftijd van 73 jaar overleden We hebben afscheid genomen van Ger op 29 januari 2014 te Leiden.

 7. Op 25 februari 2014 hebben we een bestuursvergadering gehouden bij onze voorzitter te Didam.

 8. Op 11 maart wordt er weer een anonieme donatie van € 1.000,00, contant ontvangen door Thijs van der Zanden, doorgestort naar het Sociaal Sobat Fonds. Deze donatie is uitdrukkelijk alleen bedoeld om de sociale contacten tussen de sobats te onderhouden, evenals het bijwonen van begrafenis/crematie van een sobat

 9. Op 20 maart krijgen we weer een verslag van Jantinus Weggemans, die op dat moment op Biak verblijft, over de stand van zaken betreffende de ondersteuning van schoolkinderen en gezinnen. Het wordt weer zonneklaar duidelijk hoe broodnodig deze ondersteuning is. Er zijn echter alleen middelen voor de meest schrijnende gevallen beschikbaar en dat alleen nog in een klein gebied. Maar een druppel op een gloeiende plaat brengt op die plaats wel degelijk enige verkoeling en is dus zeker belangrijk.

 10. Op 16 april, voorafgaand aan de Reünie, hebben we onze algemene ledenvergadering gehouden. Van de 50 betalende leden was bijna iedereen aanwezig, waarvoor onze dank. Toch zouden we graag meer sobats op de vergadering en vooral ook op de Reünie willen verwelkomen.

  Op de ALV is besloten, om dit jaar een bedrag van € 1.000,-- beschikbaar te stellen voor school projecten op Biak. Op 4 mei wordt dit bedrag door ons overgemaakt naar Jantinus Weggemans.

 11. De Reünie was weer erg gezellig. We hebben, met toestemming van Ad en Erna van het Echos Home Baan ZULU, buiten voor het tehuis de Morgenstervlag gehesen. Alle aanwezige sobats, en enkele toevallig arriverende militairen in actieve dienst, hebben tijdens het hijsen de ‘eregroet’ gebracht. Rond 17.30 uur serveerde Ad en Erna weer een smakelijke maaltijd, waarna iedereen weer voldaan huiswaarts of camping keerde. Op de camping waren we met 13 personen en dat was iets minder dan in voorgaande jaren, maar ook nu weer was het er erg gezellig. Tijdens het grillen op dinsdagavond waren we weer met 17 personen.

 12. Op 28 juni 2014 is onze sobat Ties van de Ven in de leeftijd van 72 jaar te ’s-Hertogenbosch overleden. We hebben afscheid genomen van Ties op 4 juli in de aula van het crematorium te Rosmalen.

 13. Op drie september wordt er weer een anonieme donatie van € 1.000,00, contant ontvangen door Thijs van der Zanden, doorgestort naar het Sociaal Sobat Fonds Wederom is dit geld specifiek bestemd om de sociale contacten tussen de sobats te onderhouden.

 14. Op 23 september 2014 is onze sobat Jan van de Bovenkamp in de leeftijd van 74 jaar te Veenendaal overleden. We hebben afscheid genomen van Jan op 30 september in het rouwcentrum de Munnikenhof te Veenendaal.

 15. Op 28 oktober 2014 wordt de bankrekening van het Sociaal Sobat Fonds (SSF), tot dat moment onder beheer bij Piet van Londen, opgeheven. Het tegoed wordt overgeschreven naar een spaarrekening van de vereniging en wordt nu beheerd door onze penningmeester Frans Beets.

 16. Eind november deelde onze sobat Dirk Heetebrij, woonachtig in Chelsea Australië, mij telefonisch mee dat onze sobat Nick, bij ons bekend als Bob, Schilder al in augustus 2014 is overleden. Bob was woonachtig in Sacramento USA.

 17. Er zijn in de loop van het jaar meerdere contacten geweest binnen het bestuur waarin telefonisch of per mail overleg is geweest en of beslissingen zijn genomen.

 18. We kunnen dit jaar voor de vereniging aanmerken als een rustig verlopen jaar, waarin we wel hebben moeten stilstaan bij het overlijden van vier van onze sobats.

 

 

 

Namens de vergadering voor akkoord:

 

Is getekend

 

 

 

Piet van Londen Voorzitter              …………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Freek van der Lugt Vicevoorzitter    ……………………………………………………………

 

 

 

 

 

Thijs van der Zanden Secretaris       …………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Frans Beets Penningmeester                        ……………………………………………………………

 

 

 

 

 

Johnny Rademakers Bestuurslid      ……………………………………………………………

 

Hoofd menu

Open menu

Statistieken

Artikelen bekeken hits
909505
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com