I.v.m de corona crisis is de reunie 2020 niet doorgegaan, voor 2021 is nog geen datum gepland. Op 16 december is onze sobat Dirk Heetebrij overleden. Op 13 juni is onze sobat Gerrit Westerbaan overleden. Op 13 september j.l. is onze Sobat Jo Zweiphenning overleden.

 

 

 

Jaaroverzicht 2015 volgens de statuten artikel 15              Reusel januari 2016

 

 

 

 1. Op 2 februari besluit het bestuur, in goed overleg met de reüniecommissie, om de voorraad aan spulletjes die in het bezit zijn van de reüniecommissie en bestemd zijn voor verkoop op de reünie, op te nemen in een aparte bijlage bij het financieel verslag van de penningmeester. Tevens wordt besloten om het restant aan rekenmachientjes via Jantinus Weggemans, JT, aan de kinderen in NNG ter beschikking te stellen.

 2. Op 12 februari is sobat Harrie Groenen wonende te Tilburg overleden, Harrie was van lichting 60/5 en als infanterist geplaatst op Biak en Woendi. Meerdere sobats hebben samen met de familie afscheid van Harrie kunnen nemen.

 3. Op 16 februari stelt de penningmeester het verslag van de kascontrolecommissie ter beschikking van de overige bestuursleden. Op de Algemene Ledenvergadering zal dit verslag ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

 4. 20 februari. Uit het verslag van JT blijkt dat op Biak meerdere door ons gesponsorde kinderen niet aan het examen kunnen deelnemen, omdat de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Hierop vraagt het bestuur middels een mailtje toestemming aan de leden om nu al € 1.000,00 te sponsoren. Tevens zal het bestuur op de ALV een mandaat vragen om zo’n besluit in de toekomst zonder ledenraadpleging te kunnen nemen. Uiteraard zal de leden vergadering achteraf zo’n besluit moeten fiatteren.

 5. Op 10 maart wordt er een bestuursvergadering gehouden bij onze voorzitter in Didam.

 6. Op 22 april is tijdens de reünie de Algemene Leden Vergadering, ALV, gehouden. De vergadering is voorspoedig verlopen, de jaarverslagen zijn goedgekeurd en het bestuur is door de ALV gemachtigd om in het vervolg zonder raadpleging van de leden beslissingen te nemen over de sponsorbedragen. Wel moet er uiteraard achteraf verantwoording aan de leden worden afgelegd. De datum van de volgende reünie wordt vastgelegd op 20 april 2016. De reünie is ook dit jaar weer bijzonder gezellig verlopen. We hebben goede afspraken kunnen maken met Ad en Erna en mede daardoor heeft de reüniecommissie een batig saldo van € 858,65 over kunnen maken naar de vereniging. De jaarverslagen zijn op de website geplaatst.

 7. Op 1 mei bereikt ons het bericht, dat sobat Jan Glashouwer woonachtig in Arnhem na een ziekbed van vier maanden op 26 april is overleden. Jan was van lichting 60/2 en als infanterist geplaatst op Biak en Woendi. Namens de vereniging hebben we een condoleancekaart gestuurd naar de familie.

 8. Bestuursstandpunt inzake deelname aan de reünie: Iedereen die aan de reünie wil deelnemen dient zowel de contributie als de reüniebijdrage te voldoen en dat ongeacht of die persoon/personen aan de maaltijd deelnemen.

 9. Op 9 mei ontvangt de secretaris een brief van ex-marinier Leo Willemsen die onze vereniging complimenteert met de openheid en eerlijkheid voor wat de financiën betreft. Zijn ervaringen met andere veteranenverenigingen zijn veel minder positief omdat daar naar zijn mening soms getracht wordt om een en ander te verbergen.

 10. Op 8 augustus 2015 brengen onze bestuursleden, Frans Beets en Piet van Londen een bezoek aan Jantinus Weggemans te Westerbork. Zij bespreken de sponsoring op Biak, de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Van dit gesprek is voor de vereniging een uitgebreid verslag gemaakt.

 11. Op 11 augustus verzoekt de website Wisselbekers.nl of wij een hun link op onze site willen plaatsen. Wij laten hen weten, dat wij het plaatsen van een link voorbehouden aan veteranen sites. We krijgen wel vaker van deze verzoeken en die wijze we dus, als het geen veteranen site betreft, in principe altijd af.

 12. Op donderdag 13 augustus is Leonie, partner van sobat Huub Lemmens overleden.

 13. Op zondag 16 augustus is sobat Jo van de Tol overleden. Jopie was van lichting 60/6 en als infanterist geplaatst op Biak en Woendi. Op verzoek van de familie heeft het bestuur besloten om bij de crematie geen bloemstuk, maar een gift, € 50,00, in de collectebus te stoppen.

 14. Op 17 augustus krijgen we bericht van Ad en Erna, Echos-Home Baan Zulu, dat zij genoodzaakt zijn om de prijs van de maaltijd tijdens de reünie op € 17,15/persoon te zetten. Wij hebben geen andere kosten bij het Echos-Home.

 15. Op 7 september besluit het bestuur om, conform het besluit van de ALV, € 500,00 over te maken naar JT ten behoeve van het ‘Biak Scholingsproject’. Deze hulp is broodnodig en wordt door alle betrokkenen op Biak zeer gewaardeerd. Op acht augustus heeft een afvaardiging van het bestuur een bezoek gebracht aan JT en hebben zij uitvoerig gesproken over de noden en de mogelijkheden voor nu en in de toekomst. Onze mogelijkheden in deze zullen in de toekomst uiteraard sterk verminderen.

 16. Op 10 september 2015 is Sobat Martin Voncken overleden. Martin was van lichting 60/5 en als infanterist geplaatst op Biak en Woendi. Martin is op woensdag 16 september in alle stilte gecremeerd.

 17. Op 5 oktober 2015 krijgen we, na heel wat heen en weer geschrijf door Freek, bericht van het Veteranen Instituut, VI, dat ons verzoek om in aanmerking te komen voor de ‘reünie faciliteiten’ is gehonoreerd. Deze zijn nu voor de komende 5 jaar toegekend.

 18. Op 6 oktober maakt onze penningmeester, conform het besluit van de ALV, € 500,00 naar Jantinus Weggemans t.b.v. het ‘Biakscholingsproject’.

 19. Op 12 december liet Kendra Maat, dochter van Gerard Maat, ons weten, dat haar vader al in februari 2015 is overleden. Inmiddels is ook haar moeder overleden. Op verzoek van Kendra hebben wij hun adresgegevens verwijderd. Gerard heeft als infanterist van lichting 59/5 gediend op Biak en Woendi. Ook Henk Kamphuis is in de zomer van 2015 overleden. Henk heeft als infanterist van lichting 60/5 op Biak en Woendi gediend.

 20. De verjaardagskaarten en de Kerst/Nieuwjaarskaarten worden door veel sobats als zeer positief ervaren en om die reden proberen we daar ook zo lang mogelijk mee door te gaan.

 21. Er zijn in de loop van het jaar meerdere contacten geweest binnen het bestuur waarin telefonisch of per mail overleg is geweest en of beslissingen zijn genomen.

 22. Ook dit jaar worden er weer kerst/nieuwjaarswensen van sobats op onze website geplaatst.

 23. Door twee computercrashes kort na elkaar en, om die reden, de aanschaf van een nieuwe PC is de secretaris veel data, waaronder alle e-mail berichten van de voorgaande periode, kwijtgeraakt. Ook waren er meerdere Word en Excel bestanden zodanig beschadigd dat het heel veel tijd en moeite gekost heeft om die weer leesbaar te maken. Mocht dit jaaroverzicht niet, helemaal, compleet zijn zal de oorzaak liggen aan genoemd verlies van data.

 24. We kunnen ook dit jaar voor de vereniging weer aanmerken als een rustig verlopen jaar, waarin we wel hebben moeten stilstaan bij het overlijden van maar liefst zes van onze sobats.

 

 

 

Namens de vergadering voor akkoord: Is getekend Harskamp 20 april 2016

 

 

 

 

 

Piet van Londen Voorzitter               …………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Freek van der Lugt Vicevoorzitter     ……………………………………………………………

 

 

 

 

 

Thijs van der Zanden Secretaris        …………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Frans Beets Penningmeester            ……………………………………………………………

 

 

 

 

 

Johnny Rademakers Bestuurslid       ……………………………………………………………

 

Hoofd menu

Open menu

Statistieken

Artikelen bekeken hits
909548
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com